top of page

บริการให้คำปรึกษา

สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านการจัดการ

รวมทั้งแนะนำธุรกิจแก่บริษัทที่กำลังศึกษาการเข้าสู่ตลาดไทย

หรือขยายสาขาในประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้าน

เพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย

ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุดและอีกปัจจัยก็คือ

การหาผู้ร่วมธุรกิจในท้องถิ่นที่ดีที่สุดและสร้างความสัมพันธ์

แบบร่วมมือกัน  เราพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของคุณ

บริการของเรา

โครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีขั้นสูง
และ องค์ความรู้
環境・省エネ
สิ่งแวดล้อม และ
การประหยัดพลังงาน
สุขภาพ
การท่องเที่ยว
Our Servuces
アンカー 1
bottom of page