สิ่งแวดล้อม และ
การประหยัดพลังงาน

Elesol ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเมื่อติดตั้งบนเบรกเกอร์ 

Eesol ยังถือเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 Elesol ทำงานอย่างไร