แนะนำผู้บริหาร

คุณ คิวามุ ฮอนดะ

(Kiwamu Honda)
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

มกราคม 2558 – ปัจจุบัน

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ประธานบริษัท

บริษัทฮอนด้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เมษายน 2558 – มีนาคม 2561

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ที่ปรึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

มกราคม 2560 – มิถุนายน 2561

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ที่ปรึกษาอาวุโสรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

เมษายน 2560 –มีนาคม 2561

ที่ปรึกษาอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร)