แนะนำผู้บริหาร

คุณ คิวามุ ฮอนดะ

(Kiwamu Honda)
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

มกราคม 2558 – ปัจจุบัน

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ประธานบริษัท

บริษัทฮอนด้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เมษายน 2558 – มีนาคม 2561

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ที่ปรึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

มกราคม 2560 – มิถุนายน 2561

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ที่ปรึกษาอาวุโสรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

เมษายน 2560 –มีนาคม 2561

ที่ปรึกษาอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร)

ประสบการณ์การทำงาน / การศึกษา

โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

7 ปี

4 ปี

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

มกราคม 2555 – ธันวาคม 2557

บริษัท ทวาย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด

มหาวิทยาลัยวาเซดะ

มีนาคม 2517

ประเทศไทย               (กรุงเทพฯ)

บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประธานบริษัท

กันยายน 2546 – สิงหาคม 2549

ผู้อำนวยการทั่วไป

กันยายน 2549 – ธันวาคม 2552

ผู้อำนวยการ การพัฒนาธุรกิจ

กรรมการผู้จัดการ

ที่ปรึกษาประธานบริษัท

ที่ปรึกษาอาวุโสประธานกรรมการบริหาร

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

มกราคม 2555 – ธันวาคม 2556

บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2553 – ธันวาคม 2555

บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ฮานอย ประเวียดนาม

บริษัท โกชู โคซัน (เวียดนาม) จำกัด

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

บริษัท จีเค ไฟน์เคม จำกัด

เมษายน 2517 – มิถุนายน 2546

ระหว่างทำงานกับ

บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น

ประเทศซาอุดิอาระเบีย (ยันบู)

ประเทศอังกฤษ           (ลอนดอน)

2.5 ปี

(นิติศาสตรบัณฑิต)

ได้รับมอบหมายให้

ไปทำงานต่างประเทศ